Internet „złoty środek” przekazu informacji oraz komunikacji
między ludźmi. Internet nie zwykle wzbogacił i usprawnił
możliwości komunikowania się między osobami i wywarł
wielki wpływ na współczesny biznes... w Internecie.

ArtiMailer - Skrypt email


Skrypt wysyłania wiadomości email za pomocą funkcji mail(). Skrypt umożliwia wysłanie wiadomości email w formacie tekstowym, HTML i wiadomości z załącznikami. Konfiguracja skryptu nie jest skomplikowana, chciaż początkującym może zająć chwilę czasu zanim całość zostanie prawidłowo skonfigurowana.

Wysyłanie emali na stronie WWW - bez programowania!

Wystarczy że skopiujesz na serwer pliki i skonfigurujesz ustawienia.

Warunki poprawnego działania skryptu: PHP, obsługa funkcji mail().

ArtiMailer (wersja testowa)

Informacje, uwagi, propozycje odnośnie skryptu proszę pisać w zakładce użytkownicy piszą.