Podłącz się do Internetu zwanego siecią sieci
i zarabiaj jak wielu innych, którzy zaufali DbM Partner'owi.

Kalkulator matematyczny online


K A L K U L A T O RKalkulator urządzenie, narzędzie online liczące, służące do wykonywania obliczeń matematycznych. Kalkulator liczący krok po kroku działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczanie procent z liczby, liczba do potęgi. Wspomaga proces liczenia i posiada bardziej zaawansowane funkcje dla obliczeń. Kalkulatory dawniej zdolne do wykonywania jedynie podstawowych operacji arytmetycznych. Obecnie bardziej zaawansowane urządzenia umożliwiają wykonywanie operacji np. na funkcjach matematycznych. Kalkulator różni się od komputera okrojonymi możliwościami i interfejsem zoptymalizowanym pod kątem obliczeń interaktywnych, a nie programowania.