Internet „złoty środek” przekazu informacji oraz komunikacji
między ludźmi. Internet nie zwykle wzbogacił i usprawnił
możliwości komunikowania się między osobami i wywarł
wielki wpływ na współczesny biznes... w Internecie.

Sprawdzenie Page Rank Strony Internetowej


Adres URL:    

PageRank

Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość.

Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną wyszukiwarkę internetową Google. Został opracowany przez założycieli firmy Google Larry'ego Page'a i Sergeya Brina podczas ich studiów na Uniwersytecie Stanforda w 1998 roku. Nazwa algorytmu pochodzi nie od angielskiego wyrazu określającego stronę (ang. page), lecz od nazwiska twórcy, czyli Larry'ego Page'a.
Wartość PageRank zależy w dużym stopniu od współczynnika Link Popularity (LP). Strony o wysokim PR mają przeważnie lepszą pozycję w wyszukiwarkach oraz wyższą oglądalność. Należy pamiętać, że PR jest tylko jednym z wielu czynników decydujących o pozycji danej strony wśród wyników wyszukiwania.
Link Popularity - link zwrotny, inaczej wartość otrzymana dla danego zapytania. Współczynnik ten określa się za pomocą liczby połączeń prowadzących do danej strony z innych stron oraz wartości tych połączeń. To co naprawdę decyduje o sukcesie w pozycjonowaniu, to właśnie umieszczenie jak największej dobrej ilości linków skierowanych na promowaną stronę. Zatem wymiana linkami z wieloma dobrymi stronami to główna tajemnica skutecznego pozycjonowania.
Anchor Text - tekst zawarty w wyrażeniach pozycjonowania. Content - czyli zawartość strony, tekst, obrazki. Dawniej znanym terminem było powiedzenie "Content is King" (czyli w wolnym tłumaczeniu najważniejszą rzeczą w pozycjonowaniu jest zawartość strony).

Optymalizacja słów kluczowych strony dla "Content" to pierwszy krok do dobrze wykonanej strony. Skorzystaj z Optyka, który może usprawnić ten proces więcej.