DbM
  • DbM
  • DbM
  • DbM
  • DbM

Kalkulator online - Kalkulator matematyczny i procentowy

Narzędzie, służące do wykonywania obliczeń matematycznych

Bnk

KALKULATOR MATEMATYCZNY

 
 

KALKULATOR PROCENTOWY

Oblicz procent z liczby % z
  to
Dodaj procent do liczby +
  to
Odejmij procent od liczby -
  to
Jaki jest procent liczby a dla liczby b dla
  to %
O jaki procent wzrosła/zmalała liczba w stosunku a do b do
   o %

Kalkulator matematyczny procentowyKalkulator matematyczny online jest narzędziem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Przy użyci kalkulatora z łatwością wykonasz działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Kalkulator posiada też bardziej zaawansowane funkcje kalkulatora naukowego do obliczeń umożliwiających wykonywanie operacji na funkcjach matematycznych: potęgowanie, pierwiastkowanie, sinus, cosinus i inne co pozwala rozwiązać każde zadanie z matematyki. Dodatkowym instrumentem jest tu kalkulator procentowy, za pomocą którego obliczysz: procent z liczby, procent jednej liczby dla drugiej liczby, procent o jaki wzrosła/zmalała jedna liczba w stosunku do drugiej, dodawanie procentu, odejmowanie procentu. Kalkulator online wspomaga proces liczenia, służy pomocą w życiu codziennym, pracy i nauce, a jego użytkowanie jest proste, szybkie i bezbłędne.

Przykładowe operatory (działanie, przykład i rezultat):
+ dodawanie 2 + 3 = 5; - odejmowanie 2 - 3 = -1; x mnożenie 2 • 3 = 6; ÷ dzielenie 3 / 4 = 0.75; ^ potęgowanie 2^3 = 8; x! silnia 5! = 120; √ pierwiastkowanie sqrt(3) = 1.73205; % procent 5%z1 = 0.05.

Stałe (wartość): pi = 3.141592653589793; e (exp) = 2.718281828459045.